Privacy policy

Doel gegevensverzameling

Om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, wordt er regelmatig tijd in de innovatie en optimalisatie van de site gestoken. Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten op jouw voorkeuren af te stemmen, analyseer ik je gedrag op de website. Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Daarnaast verwerk ik je persoonsgegevens voor het:
Bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
Informeren over wijzigingen van mijn diensten;
Bij jou afleveren van diensten.

Overzicht gegevens

Puur Von verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik handmatig en/of geautomatiseerd verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op de website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Lijst met contactgegevens van de klanten via een applicatie
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken; in correspondentie en telefonisch

 

Beveiliging

Puur Von neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De verbinding tussen je browser en de server van Puur Von is bijvoorbeeld beveiligd met een SSL certificaat en de volledige back-ups van alle website gegevens worden weggeschreven op een tweetal locaties. Ik ga hier vertrouwelijk mee om, geheel volgens de richtlijnen voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensbeheer

Het beheer van je persoonsgegevens ligt bij mij, ik ben de verantwoordelijke partij en zorg ervoor dat je gegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt. Ik verkoop je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik sluit een bewerkersovereenkomst af met bedrijven die in mijn opdracht jouw gegevens verwerken. Zo zorg ik voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Puur Von blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Puur Von neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

Bewaartermijn

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit houdt in dat ik je gegevens bewaar totdat onze samenwerking definitief wordt beëindigd, of totdat ik je vraagstuk heb afgehandeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Puur Von heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan schriftelijk contact met me op via onderstaande adresgegevens; dan verwijder ik deze informatie zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

Puur Von
Verlaatsweg 29
1643 LW Spierdijk

Cookies

Puur Von verzamelt gegevens aan de hand van cookies op de website. Ik vergaar hiermee het geanonimiseerde bezoekersgedrag, waardoor je in geen enkel geval aan je websitebezoek gekoppeld kunt worden.

Het is niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar je helpt me er heel erg mee wanneer je er wel voor kiest om je geanonimiseerde gegevens met me te delen. Wil je meer weten over het gebruik van cookies en de manier waarop je deze kunt aanpassen of uitschakelen? Lees dan hier de cookie policy van Puur Von.

Transparantiebeginsel

Wil je graag je persoonsgegevens inzien, of wijzigen – indien deze niet correct zijn? Of wil je jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Puur Von? Neem dan schriftelijk contact met me op met via onderstaande gegevens:

Puur Von
Verlaatsweg 29
1643 LW Spierdijk

Wanneer je persoonsgegevens niet meer relevant zijn, kun je me schriftelijk verzoeken om je gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te versturen per post.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of gegevensoverdracht door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je vermoedt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het indienen van een klacht gaat via een vragenlijst op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy policy

Puur Von behoudt zich het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

 •  

  Wat zijn wij blij met het advies van Yvon! We hebben in onze vorige huizen altijd voor zwart wit en grijs gekozen maar wilde in dit huis eens wat anders en we vonden het moeilijk om te combineren met verschillende kleuren.

   

  Door Yvon hebben we nu een warm en gezellig huis gekregen en onze meubels en kunst komen nu nog beter tot zijn recht.  Twijfel je over kleuren en wil je een goed advies dan kan ik je Yvon zeker aanbevelen!

  Dank je Yvon voor je advies en de fijne samenwerking!!!

  Liefs Marleen en Ruud

   

 •  

  “ Yvonne is not only an experienced interior design professional but also can give you this personalised service. She can adopt her visualisation to the personal style and offer not only a vision but also suitable options if needed. We have used her good value services to redecorate our bedroom and will not hesitate to recommend her further to our colleagues and friends.”

  Aleksandra en Pawel

 • Na 20 jaar was onze woonkamer nodig toe aan een opfrisbeurt. Via Living In, waar ze toen werkte, kruiste Yvonne ons pad. Tijdens haar eerste bezoek hadden we direct het gevoel dat we met haar de juiste stap hadden gezet. Ze luisterde goed naar onze wensen en had heel leuke ideeën.

  Tijdens het uitvoeren van het gekregen advies hielden we steeds contact. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk en stap voor stap zagen we ons huis een echt thuis worden.

  Yvonne is naast dat ze een heel goed gevoel heeft voor kleur en stijl, een heel lieve en warme persoonlijkheid. Ze heeft  heel veel plezier in wat ze doet en straalt dat ook uit. Kortom Puur Von kunnen we iedereen aanraden!!

  Familie Oudshoorn

  - Familie Oudshoorn

Kun je niet wachten?

Ik kom graag bij je langs voor een vrijblijvend gesprek om jouw wensen te inventariseren. Hopelijk tot snel!

Verlaatsweg 29
1643 LW Spierdijk

T 06 22 17 55 39
E info@puurvon.nl
KVK 66572231